Kaynak işlemi sırasında; üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, iş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, gerektiğinde eriyerek kaynak ağzını dolduran kaynak malzemesidir.

WhatsApp